Montáž, oprava, údržba, revízie vyhradených technických zariadení

Komplexne služby a činnosti pri vyhradených technických zariadeniach elektrických, plynových, tlakových.

Vykonávame komplexné činnosti na vyhradených technických zariadeniach, či už elektrických, plynových alebo tlakových už od roku 2004.

Sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov s komplexným a profesionálnym prístupom. Našim cieľom je budovať vzťahy so zákazníkom na báze diskrétnosti, dôvery a dlhodobej spolupráce

Kontaktujte nás

Služby

Radi Vám v praxi predvedieme naše bohaté skúsenosti

Montáž, oprava, údržba

Vykonávame inštalácie a montáže, servisné prehliadky, opravy pre rodinné domy, bytovky, plynové kotolne, priemyselné haly, regulačné stanice

Viac info

Revízie, odborné prehliadky a skúšky

Vykonávame revízie, odborné prehliadky a skúšky vo všetkých rozsahoch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. pre elektrické, plynové a tlakové zariadenia.

Viac info

Spracovanie technickej a sprievodnej dokumentácie

Vypracovanie revíznych kníh, prevádzkových predpisov, harmonogramu VTZ alebo prevádzkového denníka

Viac info